Türkiye’yi Hangi Üst Akıl Yönetiyor? (1)

15:17:03 | 2019-04-15
Mustafa TEMİZER
Mustafa TEMİZER      m.temizer6262@hotmail.com

Milletler tarihi savaşlarla doludur. Bu savaşlar, bir coğrafyayı zapt etmek veya korumak için kuvvet kullanmaya, kuvvetleri sevk ve idare etmeye dayalı savaşlardır. Türk milletinin Kurtuluş Savaşıyla verdiği İstiklal ve bağımsızlık mücadelesi de bu anlamda askeri bir başarıdır. Ancaksavaşta zafer kazanmaktopyekun bir mücadeleye gerektirir. Dolayısıyla bitti zannedilen savaş bitmemiştir. Bugün savaş iktisadi, kültürel, teknolojik psikolojik…alanda devam etmektedir.

Ekonomide, kültürde, siyasete, bilim ve teknolojide, tarım ve hayvancılıkta… üretmeden, düşmana muhtaç olmaktan kurtulmadan zaferden, istiklal ve bağımsızlıktan bahsedilemez.

Onun içindir ki Cumhuriyetin ilk yıllarında dışarıya borçlanmaktan mümkün olduğu ölçüde kaçınılmış. Tüm imkansızlıklara rağmen üretime yönelik fabrikalar kurulmuştur.

Ne yazık ki sonraki dönemlerde ehliyetsiz, liyakatsiz yöneticiler iş başına getirilmiş. Türk aklı ve zekasını üst akıl olarak görülmemiş yeni üst akıllar edinilmiştir. O üst akıl sahiplerinin yönlendirmesi ile Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan ve bağımsızlığımızın teminatı olan fabrikalar gereği gibi işletilmemiş özelleştirilme adı altında birer satılmış veya kapatılmıştır.

“Batılı sırtlanların geçiş noktası olan Anadolu coğrafyası”nda yaşananlar“Türkiye’yi hangi üst akıl yönetiyor? Türk milleti ne kadar hür? sorusunu akla getiriyor.

Yediklerimizi, içtiklerimizi, kullandığımız ilaçı, gübreyi tohumu… kendimiz üretmiyorsak hür değiliz. Kültürde, sanatta, bilimde, ekonomide, iş hayatında kullandığınız tüm bilgilere, belgelere, teknolojiye sahip değilsek bu işi Batılı bilim adamlarına havale etmişsek hür değiliz. Coğrafyamızı, kültürel değerlerimizi önemsemiyorsak hür değiliz. İnternet, sosyal medya kontrolümüzde değilse hür değiliz.  Yer altı ve yerüstü kaynaklarımızı çıkartıp işletemiyor mamul hale getirip pazarlayamıyorsak hür değiliz….
ETİKET :  

Tümü