Türk Milleti Markadır!

12:10:46 | 2019-07-10
Mustafa TEMİZER
Mustafa TEMİZER      m.temizer6262@hotmail.com

Milletler tarihinde insan hak ve hürriyetlerine dayalı insanca yaşama ve yaşatma iradesi gösteren ve diğer milletlere örnek olan marka niteliğindeki tek millet Türk milletidir.

Özellikle İslam’ın kabulünden sonra Allah’ın insanlara tanıdığı hak ve hürriyeti hayatlarına hakim kılan Türk milleti, aynı hak ve hürriyete diğer milletlerin de sahip olması için mücadele veren bir millettir. Tüm insanlığa barış ve adalet götüren,  farklı milletlerin asırlarca aynı çatı altında huzur ve mutluluk içinde yaşamalarını sağlayan tek millet Türk milletidir.

Türk milletinin sancaktarlığını yaptığı İslam dini; barış ve adalet dinidir. İslam düşmanlarına karşı da olmayı emreder. İslam’ı hakkıyla özümsemiş, tüm hükümlerini hayata geçirmedeki samimiyeti ve azmi bu milleti milletler tarihinde farklı bir yere oturtmuştur.

Öyle ki diğer milletler “ Başımızda kardinal külahı görmektense Osmanlı sağını tercih ederiz.” “Tuna boylarında Türk atları sulandığı sürece Lehli hürdür.”… demiştir.

Düşmanına korku, dostlarına güven veren Türk milletinin hürriyet ve adalet anlayışı tarihte parmakla gösterilen bir anlayıştır. Bu yüzden Türk milleti marka bir millettir.

İslami ilkeleri hayata geçiren bu ilkelerin tüm insanlar tarafından benimsenmesi için mücadele eden bu millet “Cundullah” (Allah’ın askeri) ünvanını almıştır. Bundan dolayı Türk milleti marka bir millettir.

Bugün dünya bu milletin tarihteki misyonunu hatırlamasını bekliyor. İnsanlık, asırlarca dünyaya sunduğu barış ve adaletin özlemini çekiyor.

Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu durum; Türkleri, Türkler yönetmiyor mu?.. Türkiye’yi Türkler yönetseydi ülkenin ve dünyanın durumu böyle mi olurdu? sorularını akla getiriyor.

Türk milleti, kendi insanlarını bile birlik, barış, hak, hukuk, adalet arayışı içine iten siyasi anlayıştan bir an önce kurtulmak istiyor. Sadece kendi ülkesi için değil tüm dünyanın barış ve huzurunu sağlayacak barış ve adalet anlayışına kavuşmak istiyor.

Milletimiz, hayatının her alanında İslami prensipleri ilke edinmiş tarihi misyonunu hatırlatacak bir kadronun özlemini çekiyor. Bu kadro içinde yer almak isteyen binlerce insanımızın olduğunu biliyoruz.  Bunun öncülüğünü de “Bizim davamız basit particilik davası değildir. Bizim davamız bir medeniyet davasıdır. İslam Rönesansıdır. İslam’ın yeniden diriltilmesidir.” diyen Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali’nin yetiştirdiği “Yeniden Milli Mücadeleci, Millet Partisi kadroları yapmaktadır.

“ İştirak etmediğimiz, çilesine katlanmadığımız bir kurtuluş mümkün değildir.” İnanıyoruz ki Tüm engellemelere rağmen milletimizin uyanacak, taşın altına elini sokacak,  özlediği kadrolarla buluşacak. Milli iktidar gerçekleşecek. Ülkemiz Muhteşem Türkiye olacak. Milletimiz tarihi misyonuna uygun marka millet olma özelliğini gösterecektir.

Milletimizin uyanması, yöneticilerimizin basiretle hareket etmesi (Yanılmadan gerçekleri görebilmesi, gelecekle ilgili sezgi, uyanıklık, anlayış, kavrayış ve vizyon sahibi olması) dilek temenni ve duasıyla…

 
ETİKET :  

Tümü