Ekim yapmayan çiftçiye destek yok

16:30:30 | 2019-10-09

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ ve Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümleri gereği "2018 üretim yılından başlamak üzere, örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz." hükmü ile 2018 yılından itibaren bitkisel üretim desteklemelerinden yararlanmada münavebe şartı getirildi..

Ülkemiz sahip olduğu ekoloji ile, polikültür tarım yapılmasına ve aynı tarım arazisi üzerinde ekim nöbeti (münavebe) ile farklı türlerde ürün elde edilmesine uygundur. Bununla birlikte gerek genel münavebe uygulamalarında gerekse ana ürünlerin ekimleri arasında (örneğin art arda yapılan pamuk ve buğday ekimleri arasında) boş kalan sürede, toprak yapısının düzelmesine ve toprakta organik madde birikimine yardımcı olan, vejetasyon süreleri kısa baklagiller ya da buğdaygiller ve baklagiller yem bitkilerinin veya bunların karışımlarının ekilmesi doğal üretim kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından da büyük önem arz etmekte.

2018 ve 2019 üretim yıllarında aynı ürünü yetiştirmiş/yetiştirecek olan ve 2020 üretim sezonunda da aynı ürünü yetiştirmeyi planlayan üreticilerimiz, Tebliğin İlgili maddeleri gereğince hem mazot/gübre desteğinden hem de varsa fark ödemesi desteklemeleri gibi diğer bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanamayacak.

Bu nedenle üreticilerimizin desteklemelerden faydalanabilmeleri için 2019 üretim yılında ana ürününü hasat ettikten sonra yöre ekolojisine uygun vejetasyon süreleri kısa baklagiller ya da buğdaygiller ve baklagiller yem bitkilerinin veya bunların karışımlarının ekilmesi hususunda İl/İlçe Müdürlüklerimizce üreticilerimize tavsiyelerde bulunulup, çiftçilerimizin bu ekilişlerini Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt ettirmeleri gerekiyor.

(Haber: Ramazan KARAKUŞ)




ETİKET :  

Tümü